Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

Consultări publice

PROIECTE DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ

vinzarea lotului de pamint de pe linga casa_ scoaterea la licitatie_1_2023 MoldSilva_ împădurirea terenurilor modificarea deciziei_8-13 din 11.11.2021 modificarea deciziei_3-21 din 19.04.2022 initierea procedurii de trecere a bunului_gimnaziul Fagureni initierea...

PROGRAMUL DE REVITALIZARE URBANĂ A MUNICIPIUL STRĂȘENI 2023 – 2025

Program Revitalizare 2025 mun. Straseni actualizat 09.02..23 (2)

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA CASAREA BUNURILOR UZATE RAPORTATE LA MIJLOACELE FIXE

dec. nr. din 14.12. 2022 casarea mijloacelor fixe Nota informativa casarea mijloacelor fixe 12.2022

PROIECT DE DECIZIE CU PRIVIRE LA CORELAREA BUGETULUI MUN. STRĂȘENI PENTRU ANUL 2023

dec. nr. din 12.2022 corelarea bugetului 2023 Notă informativă corealarea bug. 2023 decembrie 2022

PROIECT DE DECIZIE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ CU PRIVIRE LA MODIFICAREA BUGETULUI ȘI ALOCAREA MIJLOACELOR...

Notă informativă modif. bug. 12.2022 — копия dec. nr. din 14.12.2022 modificarea bugetului

PROIECT DE DECIZIE – TAXELE LOCALE, COTELE ȘI ÎNLESNIRILE FISCALE CE SE PUN ÎN...

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2023

PROIECTE DE DECIZIE PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

stingerea dreptului de posesie_ stabilirea domeniului_8_2022 separarea terenului_8001103008 prelungirea termenului de locatiune_ modificarea platii de locatiune_SA CAAN modificarea platii de locatiune_8_2022 modificarea planului cadastral_corectare_ cesiunea dreptului de locatiune_1 aprobarea planului geometric_1 aprobarea documentatiei...

PLAN DE DEZVOLTARE SOCIAL – ECONOMICĂ A MUNICIPIULUI STRĂȘENI PENTRU ANII 2022-2023

DECIZIE Plan de dezvoltare 2022-2023 Notă Informativă

STABILIREA PLĂȚII PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

stabilirea plății pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizației de construire

APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI DE INTERES COMUNITAR PENTRU ANUL 2023

aprobarea planului de acțiuni de interes comunitar pentru anul 2023

PROIECTELE STATUTULUI ȘI A DECIZIEI DE REORGANIZARE A ”ÎM APĂ CANAL STRĂȘENI”, PENTRU DEZBATERI...

dec. nr. din .06.2022 reorganizarea ÎM Apă canal în SA - Modificat Statut SA Apă Canal Strășeni varianta nouă - Modificat (2) Uțica Oleg