CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI BĂŞTINAŞILOR DIN ORAŞUL STRĂŞENI

CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI BĂŞTINAŞILOR DIN ORAŞUL STRĂŞENI

291
DISTRIBUIȚI

Joi, 11 mai, în oraşul Străşeni a avut loc întrunirea cu băştinaşii care sunt stabiliţi cu traiul în afara localităţii. Aceştea au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare,muzică patriotică, fiind stimulaţi spre un dialog deschis, în care au fost generate idei şi iniţiative de dezvoltare, care urmează a fi realizate în comun cu autorităţile locale. În cadrul acestei şedinţe a fost ales preşedintele asociaţiei – Zinaida Madan, directorul executiv – Mihai Bobeica, consiliul de administrare reprezentat de Zinaida Madan, Bobeica Mihail, Elena Sîrbu, Silvia Sîrbu şi Victoria Diaconu şi cenzorul – Maria Sârbu.
Totodată,mai mulţi meşteri populari din oraş şi copiii de la instituţiile preşcolare au expus câteva expoziţii ce redau frumuseţea, tradiţiile, obiceiurile neamului nostru, admirate şi elogiate de către cei prezenţi în sală.
De menţionat că, în cadrul concursului de desen ” Migranţii dezvoltă localitaţile”, iniţiat de „Migraţie şi Dezvoltare Locală”(MiDL), au fost nominalizaţi şi cinci elevi din oraşul Străşeni, aceştea primind cadouri din partea reprezentantului proiectului, Ghenadie Vârtos.
Obiectivul principal al MiDL este asistarea comunităților afectate de migrație în vederea îmbunătăţirii serviciilor locale (aprovizionarea cu apă și sanitație, servicii sociale, educație şi sănătate) precum și a accesului la oportunități generatoare de venituri (reîncadrarea în câmpul muncii, susţinerea dezvoltării afacerilor).
Per total, 25 de sate şi orase de pe întreg teritoriu