DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

909
DISTRIBUIȚI

anexa la dec. nr.5.02 din 16.10.2017, contract delegare serviciului apă și canalizare

anexa nr.1 la Contractul de gestiune Regulament de furnizare a serviciului apă canal

dec. nr.5.2 din 16 .10.2017 gestiunea serviciului apă și canalizare