Planul de îmbunătățire a ÎM „APĂ-CANAL” STRĂȘENI

Planul de îmbunătățire a ÎM „APĂ-CANAL” STRĂȘENI

218
DISTRIBUIȚI

Scopul elaborării Planului de dezvoltare și îmbunătățire a activității Întreprinderii Municipale „APĂ-CANAL” STRĂȘENI constă în oferirea unor recomandări generale privind îmbunătățirea și dezvoltarea activității Întreprinderii.

La baza elaborării Planului de dezvoltare și îmbunătățire a activității Întreprinderii Municipale „APĂ-CANAL” STRĂȘENI stă analiza diagnostic a activității Întreprinderii în perioada anului 2013 și a indicatorilor financiari ce caracterizează activitatea acesteia pentru perioada anilor 2010-2012. Rezultatele integrale ale analizei sunt expuse în raportul Analizei diagnostic a Întreprinderii Municipale “Apă – Canal” Strășeni.

  • NOTĂ: Deoarece Planul de dezvoltare și îmbunătățire a activității Întreprinderii Municipale „APĂ-CANAL” STRĂȘENI a fost fundmentat în baza rezultatelor Analizei diagnostic a Întreprinderii Municipale “Apă – Canal” Strășeni, se recomandă analiza în complex a acestor 2 lucări

Concluziile sumare ale analizei diagnostic a Întreprinderii sunt prezentate în capitolul 1. ANALIZA SWOT A ÎM ”APĂ-CANAL” STRĂȘENI. Analiza a afost divizată pe principalele sectoare de activitate ale Întreprinderii:

  • management strategic și organizațional,
  • management operațional,
  • marketing și relații cu utilizatorii,
  • management financiar.

Reieșind din profilul de activitate și specificul activității Întreprinderii, precum și din situația curentă a acesteia, reflectată sumar în analiza SWOT, în capitolul 2. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A Î.M. „APĂ-CANAL” STRĂȘENI au fost trasate principalele direcții de dezvoltare și de îmbunătățire a activității Întreprinderii:

  • Îmbunătățirea activității operaționale
  • Modernizarea și extinderea activității

În capitolul 3. STRATEGII DE DEZVOLTARE PE DIRECȚII DE ACTIVITATE, pe fiecare dintre direcțiile sus-menționate, au fost propuse strategii de dezvoltare.

Strategiile de dezvoltare sunt detaliate la nivel de măsuri și acțiuni concrete la nivelul fiecărui sector de activitate a Întreprinderii în capitolul 4.MĂSURI ȘI ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII.

Pentru acțiunile a căror implementare prezintă implicații financiare în capitolul 5. RESURSE FINANCIARE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE a fost propus un buget estimativ.

Plan de dezvoltare a IM Apa-Canal STRASENI.pdf