Programul local de eficiență energetică

Programul local de eficiență energetică

177
DISTRIBUIȚI

Programul Local de Eficienţă Energetică (PLEE) şi Planul Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PLAEE) sunt documente destinate Administraţiei Publice Locale Strășeni. PLEE şi PLAEE elaborate pentru oraşul Strășeni vizează cresterea eficienţei energetice numai la consumatorii municipali gospodăriţi de APL, respectiv clădirile publice şi iluminatul public.

Programul Local de Eficienţă Energetică pentru oraşul Strășeni îşi propune să ofere o documentaţie pertinentă privind posibilităţile de obţinere a unor efecte favorabile sinergice prin implementarea unor soluţii de creştere a eficienţei energetice în sistemele consumatoare de energie din administrarea financiară a APL.

Obiectivele generale ale programului sunt:

  • Reducerea ponderii costurilor cu energia în costurile totale ale Primăriei;
  • Îmbunătăţirea condiţiilor ambientale în special în spaţiile care trebuie să respecte unii parametri speciali (temperaturi interioare în conformitate cu destinaţia încăperilor, iluminatul corespunzător al spaţiilor de lucru şi stradal pentru siguranţa traficului şi a populaţiei etc.);
  • Protecţia mediului prin reducerea necesarului de energie ca urmare a implementării unor acţiuni de îmbunătătire a eficientei energetice cu impact pozitiv asupra reducerii nivelului emisiiilor de gaze cu efect de seră;
  • Identificarea unor posibile surse de finanţare pentru introducerea măsurilor de eficienţă energetică propuse.

Programul Local de Eficienţă Energetică Straseni.pdf