PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI STRĂŞENI

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI STRĂŞENI

377
DISTRIBUIȚI

5. REGLEMENTARI. ZONIFICAREA TERITORIULUI – 5000

19.PUZ- PLAN GENERAL 2 000

9. ALIMENTARE CU APA -10000

7.CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-5000

2.ANALIZA HIDROGEOTEHNICA SI GEOLOGICA-Sc 1-10 000

REGULAMENT Strășeni

3.SITUATIA EXISTENTA.DISFUNCTIONALITATI SI PRIORITATI-5000

2.ANALIZA HIDROGEOTEHNICA SI GEOLOGICA-Sc 1-10 000

16.SCHEMA DE AMPLASARE A INCAPERILOR DE PROTECTIE CIVILA SI SIRENELOR DE ALARMARE 28.11.2015-10000

4.SITUATIA EXISTENTA.PROTECTIA MEDIULUI-10000